Terug naar het overzicht

Deze middag is bedoeld voor directeuren, intern begeleiders, leescoördinatoren, ICT coördinatoren en andere geïnteresseerde leerkrachten van zowel dBOS scholen als scholen die geen Bibliotheek op School hebben.
We starten met een lunch, waarna keynote speaker Martijn Hensgens zijn verhaal doet. Martijn is senior adviseur van www.volvanleren.nl en heeft o.a. de opleiding Vol van Lezen ontwikkeld waarbij wordt gekeken naar het aanbieden van lesdoelen van verschillende vakken vanuit kinderboeken.

Citaat van de website www.volvanleren.nl
Wij geloven in het versterken van ieders vakmanschap en eigenaarschap. Hiervoor vertalen we nieuwe inzichten uit onderzoek over goed onderwijs en voorschriften vanuit overheid en inspectie naar praktisch toepasbare werkwijzen. Daarbij helpen we de bestuurder, schoolleider, intern begeleider en leerkracht eigen keuzes te maken. Wij zorgen ervoor dat jij ook Vol van Leren bent!

De middag wordt vervolgd met workshops binnen 3 routes waartussen je vrij kunt bewegen: taal- en leesstimulering, digitale geletterdheid en beleid. De dag wordt afgesloten met een hapje en een drankje zodat je nog door kunt praten en meer informatie kunt vragen over onderwerpen die wij als Bibliotheek Kennemerwaard kunnen aanbieden of waar we bij kunnen ondersteunen.

Datum: woensdag 17 oktober
Locatie: Telefooncentrale Alkmaar, Koelmalaan 350, 1812 PS Alkmaar
Toegang: gratis (inclusief lunch)

Programma

13.00 – 14.00 uur Inloop en lunch

14.00 – 14.30 uur Inleiding door Martijn Hensgens

Daarna verschillende routes waaruit men kan kiezen
Route 1: digitale geletterdheid
Route 2: leesplezier en leesmotivatie
Route 3: samen doorontwikkelen
Per route zijn er 2 presentaties / workshops

14.45 – 15.15 uur Eerste presentatie

15.30 – 16.00 uur Tweede presentatie

16.00 uur Plenair afsluiten en aansluitend informeel samenzijn

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vanaf 13.00 tot 16.30 uur verschillende informatie- stands te bezoeken waar consulenten van de Bibliotheek op School en BoekStart in de kinderopvang programma’s en activiteiten presenteren en in gesprek gaan met bezoekers.

Als het niet lukt om er al om 13.00 uur te zijn is het geen probleem om later in te stromen.

Meld je aan door een mail te sturen naar po@bknw.nl

Datum
woensdag 17 oktober 2018
Tijd
13:00 tot 16:30
Locatie
Telefooncentrale Alkmaar
Inspiratiedag Primair Onderwijs